Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi

Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

12,00 €

Kuvaus


Wiik, Barbro
Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 642. Studier i nordisk filologi 80
Ekenäs 2002, 374 s.

Yksityiskohdat

De österbottniska dialekterna är förhållandevis välbevarade och uppvisar en omfattande variation sinsemellan. Den gamla sockenindelningen har därför fortfarande relevans för beskrivningen, som innefattar trettio österbottniska sockendialektar. I dagens föränderliga Österbotten sker en viss dialektutjämning, som antas bli allt tydligare. Få barn växer upp i en språkligt homogen miljö, och både i skolan och i hemmet kommer barnen i kontakt med olika dialekter och varieteter av standardspråket. Dialekterna förändras således till större likhet med varandra, samtidigt som de närmar sig standardspråket. Standardspråket har ändå inte något starkt fotfäste på den österbottniska landsbygden. Snarare har dialektens domän utvidgats.

Lisätiedot

ISBN 951-583-078-8
ISSN 0356-0376 (SNF), ISSN 0039-6842 (SSLF)