Språkfrågan

Språkfrågan

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

42,00 €

Kuvaus


Engman, Max
Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 702:3
Borgå 2016, 458 ss.

Yksityiskohdat

Språkfrågan handlar om det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten, från mötet mellan kronprins Karl Johan och kejsar Alexander i Åbo 1812 till språklagen 1922. I fokus står triangeldramat mellan de tre språken svenska, finska och ryska, som konkurrerade om positioner i storfurstendömet. 1800-talet var de nationella mobiliseringarnas tid, då det på såväl finskt som svenskt håll skedde en samling kring språket. Mobiliseringarna kan i många avseenden betraktas som parallella fenomen — i vissa fall handlade det om en klyvning mellan finskt och svenskt. För de svenskspråkiga ledde processen först fram till en reträtt, sedan till uppkomsten av det som i början av 1900-talet började kallas “finlandssvenskhet”. Språkfrågan är den tredje delen i serien Finlands svenska historia. Den baserar sig på ett omfattande empiriskt material och erbjuder ett brett perspektiv på språksituationen i Finland mot bakgrund av nationsbygget och de stora samhällsförändringarna under autonoma tiden.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-354-9
ISSN 0039-6842