Sphinx. Årsbok 1991. Serie B. Föredrag och uppsatser

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

15,14 €

Kuvaus


Sphinx. Årsbok 1991. Serie B. Föredrag och uppsatser = Vuosikirja 1991. Sarja B. Esitelmät ja kirjoitukset . Red./toim. Johan Chydenius
Finska Vetenskaps-Societeten- Suomen Tiedeseura
Helsingfors 1991, 129 s.

Yksityiskohdat

I boken ingår bl.a. artiklar: Rekonstruktion av forntidens liv (Björn Kurtén), Troll och människor – omutseende och kulturella barriärer (Bo Lönnqvist), Analogier inom vetenskaperna ur nationalekonomins synvinkel (Olle Anckar) och Ajatuksia analogiasta tieteissä (Seppo Rickman).

Lisätiedot

ISBN Ei
ISSN 0783-5892