Sphinx 2012–2013

Sphinx 2012–2013

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

25,00 €

Kuvaus


Sphinx 2012–2013. Årsbok = Vuosikirja = Yearbook. Redaktör - Toimittaja - Editor Peter Holmberg
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Vanda 2013, 254 s.

Yksityiskohdat

Sis. seuraavat esitelmät: iMatti Klinge/i, Bildningssträvanden i Finland kring år 1838. Om Societetens bakgrund och halvofficiella ställning; iRolf Stenberg/i, Beräkningsmekanik; iLiselotte Sundström/i, Sociala interaktioner ‒ evolution på gen-, cell- och individnivå; iNils Erik Villstrand/i, Furstar och folk i Åbo 1812 ‒ referensram, tolkning och handlingsutrymme; iMarkku Suksi/i, Territoriell autonomi ‒ modell för konfliktlösning men med konstitutionella komplikationer; iBo Pettersson/i, Liknelsernas vind ‒ om sambandet mellan bildspråk och berättande i skönlitteraturen; iJukka Finne/i, Solujen pinnan rakenne ‒ mikä on sokerirakenteiden merkitys? iIngmar Björkman/i, Personalledning i internationella organisationer: Aalto-universitets handelshögskola som exempel; iTuija I. Pulkkinen/i, Avaruustutkimuksen merkitys modernille yhteiskunnalle. Vuosikirja sisältää myös Tiedeseuran jäsenten elämäkertoja sekä katsauksen seuran toimintaan v. 2012‒2013.

Lisätiedot

ISBN Ei
ISSN 0783-5892