Sphinx 2007-2008

Sphinx 2007-2008

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

20,00 €

Kuvaus


Sphinx 2007-2008. Årsbok = Vuosikirja = Yearbook 2007–2008. Redaktör - Toimittaja - Editor Peter Holmberg
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Helsingfors 2008, 244 s.

Yksityiskohdat

Sis. mm. seuraavat esitelmät: iPentti Mälkki/i, Itämeren sisäänvirtaus ja stagnaatiot; iMax Engman/i, Migration och medborgarskap i Finland 1809–2005 i ett jämförande perspektiv; iKai Nordlund/i, Nuläge och planerad framtid för energiutvinning med kärnfysikalisk fusion; iJukka H. Meurman/i, Micro-cosmos of the mouth; iTorsten Pettersson/i, Carl von Linnés livsåskådning. Ett historiskt och ett litterärt perspektiv; iAnto Leikola/i, Carl von Linné kotimaanmatkaajana; iCarl-Adam Hæggström/i, Linnés betydelse för botaniken; iEila Helander/i, Uskonnon muuttuva asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuosikirja sisältää myös Tiedeseuran jäsenten elämäkertoja sekä katsauksen seuran toimintaan v. 2007–2008

Lisätiedot

ISBN Ei
ISSN 0783-5892