Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2013:3

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

13,00 €

Kuvaus


Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2013:3. Päätoim. Leena Koivusilta
Sosiaalilääketieteen yhdistys
s.l. 2013, 74 s.

Yksityiskohdat

Sis. artikkelit: Elina Korhonen & al., Vauvan nukkuminen ja tyytyväisyys vanhemmuuteen äidin näkökulmasta; Reetta Lehto, Carola Rey & Eva Roos, Voidaanko kouluinterventiolla lisätä lasten kasvisten ja hedelmien kulutusta ‒ intervention toteutuksen merkitys; Hanna Laine & al., Mitkä sosiaaliskognitiiviset tekijät selittävät varusmiesten käsihygieniaa? Sini Eloranta & al., Säilyykö myönteinen elämänasenne vanhuudessa? Lectio Praecursoria: Riikka Lämsä, Potilaskertomus. Etnografia potiluudesta sairaalaosaston käytännöissä; Tiina-Kaisa Tynkkynen, Tutkimuksia yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä terveys- ja vanhuspalveluissa; Anna Siukola, Sairauspoissaolot ‒ numeroita, työkyvyn punnintaa ja julkista syyttelyä.

Lisätiedot

ISBN Ei
ISSN 0355-5097