Såret vill blöda ännu

Såret vill blöda ännu

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €

Kuvaus


Nordberg, Krister
Såret vill blöda ännu. Finland i svensk dikt 1808–1848
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 717
Helsingfors 2009, 199 s.

Yksityiskohdat

Förlusten av Finland 1809 kom att bli ett viktigt litterärt motiv i diktningen i Sverige under decennierna efter finska kriget. Genom talrika diktexempel av både välkända och numera bortglömda författare kan läsaren följa hur svenska diktare bearbetade och uttryckte minnet av riksdelningen i lyrisk form. Krister Nordberg analyserar hur dikterna togs emot av sin samtid, hur författarna förhöll sig till det aktuella politiska läget och vilka möjligheter till personliga ställningstaganden de hade.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-174-3
ISSN 0039-6842