Sähköä ilmassa

Sähköä ilmassa

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

28,00 €

Kuvaus


Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Toim. Jani Merikivi, Päivi Timonen Leena Tuuttila
Nuorisotutkimusseura. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 111. Humanistinen ammattikorkeakoulu, sarja C 25. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 2/2011
Helsinki 2011, 171 s.

Yksityiskohdat

Kirja on ensimmäinen verkkoperustaista nuorisotyötä käsittelevä yleisteos, jossa käytännön tapausesimerkit ja teoreettiset artikkelit nivoutuvat tiiviiksi vuoropuheluksi piirtäen rikkaan kuvan käytössä olevista toimintamalleista. Teoksessa hahmotetaan nuorisotyöntekijöiden alati muuttuvaa toimenkuvaa ja pelikenttiä sekä herätetään lukijoita keskustelemaan nuorisotyön strategisista suuntaviivoista.

Lisätiedot

ISBN 978-952-5464-87-0
ISSN Ei