Riksdelen

Riksdelen

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

42,00 €
TAI

Kuvaus


Villstrand, Nils Erik
Riksdelen. Stormakt och rikssprängning 1560–1812. Finlands svenska historia 2
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 702:2
Jyväskylä 2009, 416 s.

Yksityiskohdat

Riksdelen handlar om Finlands svenska historia, från Erik den XIV: s trontillträde och Sveriges entré som Östersjömakt 1560 till mötet 1812 mellan kejsar Alexander och kronprins Karl Johan. I boken behandlas centrala frågor i Finlands historia under denna tid: samhällseliten och dess gradvisa försvenskning, allmogens liv och språkförhållanden, mötet mellan en svensk överhet och finskspråkiga undersåtar samt kyrkans förmedlande roll. Boken är en välskriven syntes som skickligt utnyttjar både äldre och nyare forskning och som vidgar vår kunskap genom nya perspektiv och resultat.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-184-2
ISSN 0039-6842