Remote sensing as a tool in aquatic macrophyte mapping

Remote sensing as a tool in aquatic macrophyte mapping

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

9,00 €

Kuvaus


Valta-Hulkkonen, Kirsi
Remote sensing as a tool in aquatic macrophyte mapping
Geographical Society of Northern Finland Department of Geography, University of Oulu
Nordia Geographical Publications 34:1
Oulu 2005, x + 99 pp.

Yksityiskohdat

Väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmien käyttökelpoisuutta vesikasvillisuuden tutkimuksessa. Tutkimuskohteena oli 18 Vuoksen vesistön järveä, jotka ilmakuvattiin väärävärifilmille vuosina 2000-2002. Ilmakuva-aineiston käsittelylle ja tulkinnalle oleellisia maastomittauksia kerättiin ilmakuvauskesinä differentiaalisella satelliittipaikantimella. Tutkimus osoitti, että ilmaversoinen ja kelluslehtinen vesikasvillisuus erottuu hyvin väärävärikuvilta ja ryhmittyy edelleen ilmiasun ja tiheyden mukaan eri luokkiin. Vesikasvillisuuden runsautta ja biomassan alueellista ja ajallista vaihtelua mallinnettiin ilmakuvien heijastusarvojen ja maastossa tehtyjen mittausten avulla. Ilmaversoisen ja kelluslehtisen kasvillisuuden runsauden ja kasvusyvyyden avulla luotiin vesikasvillisuudelle runsausmittari, kasvittumisaste.

Lisätiedot

ISBN 951-42-7606-X
ISSN 1238-2086