Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Tiedekirja
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki
Puh. +358 (9) 635 177
Y-tunnus: 0524704-5
www.tsv.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ari Juntunen
Tiedekirja
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki
Puh. +358 (9) 635 177
tiedekirja@tsv.fi

Rekisterin nimi

Tiedekirjan verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilö voi halutessaan rekisteröityä Tiedekirjan verkkokaupan asiakkaaksi. Asiakkaan antama sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena ja asiakas määrittelee ja tarvittaessa vaihtaa haluamansa salasanan.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Rekisterin tietoja voidaan käyttää asiakkaan luvalla Tiedekirjan uutuuskirjeiden lähettämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: Asiakkaan nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite, salasana, asiakkaan tilaamat tuotteet, maksu- ja toimitustavat. Rekisterin ylläpitäjä poistaa asiakkaan pyynnöstä rekisteristä tiedot niiltä osin, kuin lainsäädäntö ja määräykset huomioon ottaen on mahdollista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, kun hän rekisteröityy yrityksen asiakkaaksi ja tekee tilauksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Asiakas tunnistetaan rekisterissä sähköpostiosoitteen perusteella ja asiakkaan salasanaa ei säilytetä selkokielisessä muodossa. Rekisteriin on pääsy vain nimetyillä Tieteellisten seurain valtuuskunnan työntekijöillä heille henkilökohtaisesti myönnetyin tunnuksin. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.