Rätten till tjänster i informations- och kreditsamhället

Rätten till tjänster i informations- och kreditsamhället

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

54,00 €

Kuvaus


Nybergh, Frey
Rätten till tjänster i informations- och kreditsamhället. En rättsdogmatisk undersökning om tillgången till infrastrukturen för handeln, särskilt banktjänster
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja. A-sarja 256
Jyväskylä 2004, LIII + 313 s.

Yksityiskohdat

Tillhandahållande av konto är den mest centrala banktjänsten. De två viktigaste vägande skälen till vägran att öppna konto är att den person som avser att ingå ett avtal om depositionskonto tidigare har gjort sig skyldig till ett väsentligt brott mot avtal som gäller konton och dylikt samt att det föreligger en misstanke om att personen kommer att begå ett straffrättsligt sanktionerat brott gentemot banken. Det andra vägande skälet för vägran att öppna ett konto är att det föreligger en misstanke om att den person som avser att ingå avtalet kommer att begå ett brott gentemot banken. Det brott som främst kan komma ifråga är betalningsmedelsbedrägeri.

Lisätiedot

ISBN 951-855-231-2
ISSN 0356-7206