prisms of moral personhood

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

8,00 €

Kuvaus


Hallamaa, Jaana
The prisms of moral personhood. The concept of a person in contemporary Anglo-American ethics
Luther-Agricola-Seura
Schriften der Luther-Agricola-Gesellscahft 33
Vammala 1994, 267 pp.

Yksityiskohdat

Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian alaan kuuluvassa väitöskirjassa tarkastellaan persoonan käsitettä moraaliteorioiden kannalta. Tutkimuksen lähtökohtana on oletus, että "persoona" on keskeinen moraaliteoreettinen käsite, pyrkiväthän etiikan teoriat tavalla tai toisella ilmaisemaan, mitä hyvään ihmiselämään kuuluu. Tutkimusmateriaalina käytetään kolmea normatiivisen etiikan mallia, ao. utilitaristisia, sopimusteoreettisia ja hyve-eettisiä teorioita.

Lisätiedot

ISBN 951-9047-37-9
ISSN 1236-9675