Perusoikeudet ja varallisuussuhteet

Perusoikeudet ja varallisuussuhteet

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

46,00 €

Kuvaus


Länsineva, Pekka
Perusoikeudet ja varallisuussuhteet
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 235
Jyväskylä 2002, XXV + 292 s.

Yksityiskohdat

PoD-kirja Teoksessa tarkastellaan, minkälaisia vaatimuksia perusoikeusjärjestelmä asettaa sellaiselle oikeudelliselle sääntelylle ja päätöksenteolle, joka koskee yksilöiden talouteen ja varallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Työssä perehdytään muun muassa siihen, miten perusoikeudet vaikuttavat julkisen vallan ja yksityishenkilöiden välisissä suhteissa, sekä mikä merkitys niillä on yksityisten toimijoiden keskinäisissä suhteissa. Teoksessa hahmotellaan, miten yhä yleisemmiksi käyviä perusoikeusongelmia tulee jäsentää yksilöiden varallisuusaseman kannalta merkityksellisissä ratkaisutilanteissa ja minkälaisiin näkökohtiin näitä asioita koskevassa harkinnassa tulee kiinnittää huomiota

Lisätiedot

ISBN 978-951-855-313-0
ISSN 0356-7206