Paradoksien teologia

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

16,80 €

Kuvaus


Kopperi, Kari
Paradoksien teologia. Lutherin disputaatio Heidelbergissä 1518
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 208
Saarijärvi 1997, 307 s.

Yksityiskohdat

Huhtikuussa 1518 järjestettiin Heidelbergissä väittelytilaisuus, jossa Martti Luther puolusti ensimmäisen kerran teologiaansa laajaa keskustelua herättäneiden aneteesien jälkeen. Disputaatiota varten Luther laati 28 teologista ja 12 filosofista teesiä. Niissä Luther käsitteli uskon ja rakkauden, lain ja evankeliumin sekä teologian ja filosofian suhdetta ja pohti mm. tahdon vapauden ongelmaa. Heidelbergin disputaation teeseihin sisältyvät luterilaisen uskonkäsityksen kannalta keskeiset määritelmät ristin teologiasta sekä ihmisen ja Jumalan rakkaudesta.\nKari Kopperin väitöskirja on ensimmäinen kokonaisanalyysi tästä tärkeästä uskonpuhdistuksen tekstistä. Siinä selvitetään teesien sisältö ja osoitetaan, että Luther-tutkimuksen kansainvälisessä valtavirrassa monia Lutherin teologian olennaisia teemoja on tällä vuosisadalla tulkittu virheellisesti. Tutkimus on ensimmäinen suomenkielinen väitöskirja ns. uudesta suomalaisesta Luther-tutkimuksesta, jota on harjoitettu systemaattisen teologian laitoksella 1980-luvun puolivälistä lähtien.

Lisätiedot

ISBN 952-9791-21-6
ISSN 0356-9349