Oulujärven hydrogeografiset piirteet ja alueellinen veden laatu

Oulujärven hydrogeografiset piirteet ja alueellinen veden laatu

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

9,00 €

Kuvaus


Åman, Pentti
Oulujärven hydrogeografiset piirteet ja alueellinen veden laatu
Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura & Oulun yliopiston maantieteen laitos
Nordia Geographical Publications 29:1
Oulu 2000, 96 s.

Yksityiskohdat

Oulujärvi on Oulujoen valuma-alueen keskusjärvi, ja se on pinta-alaltaan 950 km² . Oulujärveä on kuormitettu 1900-luvun alusta saakka yhdyskunta- ja teollisuusjätevesillä, ja sitä on säännöstelty energiatarpeisiin vuodesta 1951 lähtien. Tässä tutkimuksessa kuvataan Oulujärven veden laadun ajallinen ja alueellinen kehitys aikajaksolla 1970–1991 sekä pyritään selittämään vaihtelun syyt. Sitä varten tutkittiin Oulujärveen laskevien jokien valuma-alueiden luonnonmaantieteelliset olosuhteet ja ihmistoiminta sekä säännöstellyn Oulujärven geomorfologia ja hydrogeografia veden laatuun vaikuttavien tekijöiden osalta.

Lisätiedot

ISBN 951-42-5771-5
ISSN 1238-2086