Ordens makt och maktens ord

Ordens makt och maktens ord

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

38,00 €

Kuvaus


Ordens makt och maktens ord. Svenskt i Finland – finskt i Sverige IV. Red. Olli Kangas Helena Kangasharju
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 682:4
Borgå 2007, 493 s.

Yksityiskohdat

Artiklarna i bokens första del, Ord i historien, studerar språkets roll i uppkomsten av nationen och nationalstaten och hur språket har använts för att stärka den etniska identiteten. I den andra delen, Ord i politiken, diskuteras hur uppfattningen om verkligheten skapas och förändras med hjälp av politiskt språkbruk. Bokens tredje del, Ord i företagsvärlden, tar fasta på hur språket används mellan anställda på svensk-finska företag. Artiklarna i boken visar också hur språkets betydelse förändras: språken håller på att förlora domäner, och kanske också sin betydelse för den nationella identiteten, till följd av att engelskan får en allt mer dominerande ställning.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-143-9
ISSN 0039-6842