Nuorten perheet ja läheissuhteet

Nuorten perheet ja läheissuhteet

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €

Kuvaus


Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020. Toim. Tiina Valkendorff ja Ella Sihvonen
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 227
Turku 2020, 230 s.

Yksityiskohdat

Millaisia ovat lasten ja nuorten perheet? Millaisia merkityksiä perheille annetaan? Millaiset läheissuhteet voivat olla nuorille tärkeitä? Entä miksi perheiden määrittely on vaikeaa?

Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan nuorten moninaisia perhe- ja läheissuhteita. Vuosikirja koostuu tilasto-osuudesta ja kahdeksasta empiirisestä artikkelista. Tilasto-osuudessa tarkastellaan lasten ja nuorten perheitä ja perhetyyppien muutoksia. Artikkeleissa tarkastellaan nuorten tapoja puhua perheestä ja käsityksiä tulevaisuuden perheestä, nuorten perheelle antamia merkityksiä, perheen määrittelyitä sekä pohdintoja siitä, ketkä muodostavat nuorten perheen. Vuosikirjassa nuorten perhesuhteet kiinnittyvät lapsuuden perheeseen, nuoren omaan vanhemmuuteen ja myös lapsuuden perheen ulkopuolisiin läheissuhteisiin.

Nuorten elinolot -vuosikirja on Nuorisotutkimusverkoston, valtion nuorisoneuvoston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä syntyvä kirjasarja, joka tarjoaa tuoreita näkökulmia niin nuoria koskevaan päätöksentekoon kuin julkiseen keskusteluunkin.

Lisätiedot

ISBN 978-952-372-009-1
ISSN 1799-9219