Norden, rätten, historia

Norden, rätten, historia

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

40,00 €

Kuvaus


Norden, rätten, historia. Festskrift till Lars Björne. Toim. - Red. Jukka Kekkonen al.
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja. E-sarja 11
Saarijärvi 2004, 345 s.

Yksityiskohdat

Innehåll: iInger Dübeck/i, Forholdet mellem konkubinat og ægteskab i dansk retshistorie: et spørgsmål om ret eller moral? iJyri Inha/i, Diskret maktkamp mellan kejsaren och hans energiske prokurator - Matthias Calonius och upphovet till lagenlighetstillsyn i den Kejserliga regeringskonseljen; iJukka Kekkonen/i, Fragment ur den rättshistoriska metoddiskussionen; iMia Korpiola/i, Kyrkotukt för hela folket: hertig Gustafs av Saxen horerij och luthersk kyrkodisciplin i Sverige på 1500- och 1600-talen; iToomas Kotkas/i, Lemminkäinen-sånger i iKalevala/i - en historia om arkaisk rätt; iPia Letto-Vanamo/i, Internationella idéer och den nationella realiteten; iSigurður Líndal/i, At sælge viden; iBo H. Lindberg/i, Salus publica och dominium: korporativism och äganderätt i tidig ny tid; iDag Michalsen/i, Rettsvitenskapens mange identiteter - bidrag til den rettsvitenskapshistoriske metode; iKjell Å. Modéer/i, Östersjöområdets rättsliga kartor - rättskulturella konstruktioner i förändring; iRolf Nygren/i, Reflexioner om den svenska kommunala självstyrelsen - ett svenskt-finskt rättsarv; iPäivi Paasto/i, Om äganderättens ursprung i den nordiska och den europeiska diskussionen på 1800-talet; iClaes Peterson/i, Debatten om 1826 års förslag till en allmän civillag - en svensk kodifikationsstrid? iHeikki Pihlajamäki/i, At synd och laster icke skall blifwa ostraffade: straffrättsligt appellationsförbund i svensk rättshistoria; iMarie Sandström/i, Den svenska modellen - en juridisk metodlära i tre platta paket; iDitlev Tamm/i, Holbergs naturret og nordiske retsvidenskab; iHeikki Ylikangas/i, Tvisten om nybyggarrättigheter som orsak för storskiftet.

Lisätiedot

ISBN 951-855-237-1
ISSN 1458-0446