Mutkia matkassa

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

29,00 €

Kuvaus


Sivonen, Jari
Mutkia matkassa. Nykysuomen epäsuoraa reittiä ilmaisevien verbien kognitiivista semantiikkaa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1017
Helsinki 2005, 196 s.

Yksityiskohdat

Tutkimuksessa tarkastellaan suomen kielen epäsuoran reitin verbien (kuten kaartaa, kierrellä, mutkitella ja pujotella) merkityksiä kognitiivisen kieliopin kehyksessä. Tutkimuskohteena ovat sekä verbien konkreettiset (Auto kaartaa pihaan) että kuvaannolliset (Polku mutkittelee metsässä) merkitykset. Työssä selvitetään, miten saman verbin eri merkitykset liittyvät toisiinsa ja mitä epäsuoran reitin verbit kertovat kognitiivisesta tavasta hahmottaa tämäntyyppistä liikettä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa epäsuoran reitin leksikaalisesta koodautumisesta ja samalla liikeverbien luokasta yleensä.

Lisätiedot

ISBN 951-746-679-X
ISSN 0355-1768