Musiikki kulttuurina

Musiikki kulttuurina

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

30,00 €

Kuvaus


Musiikki kulttuurina. Toim. Pirkko Moisala Elina Seye
Suomen Etnomusikologinen Seura
Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 21
Sastamala 2013, 358 s.

Yksityiskohdat

Musiikki soi erin tavoin eri kulttuureissa. Äänille ja musiikille annetaan erilaisia merkityksiä eri yhteyksissä. Ne myös vaikuttavat monin tavoin ja tuottavat aina uusia merkityksiä. Etnomusikologia on tieteenala, joka tutkii musiikkia kulttuurina ja kulttuurissa. Sitä kiinnostaa musiikki sosiaalisena toimintana. Tämän kirjan artikkelit on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäinen keskittyy etnografisen tutkimuksen ja kenttätyön teemoihin. Toinen osa laajentaa näkökulmaa näistä ydinkysymyksistä muihin teoreettisiin lähtökohtiin ja tutkimusmenetelmiin. Kirjan kolmas osa painottaa erilaisia tutkimuskohteita ja tapoja lähestyä niitä.

Lisätiedot

ISBN 978-952-99945-1-9
ISSN 0785-2746