Muistikirja ja matkalaukku

Muistikirja ja matkalaukku

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

35,00 €

Kuvaus


Muistikirja ja matkalaukku. Muotoja ja merkityksiä 2000-luvun suomalaisessa romaanissa. Toim. Elina Arminen ja Markku Lehtimäki
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1452
Turenki 2019, 359 s.

Yksityiskohdat

Mihin suomalainen romaani on matkalla juuri nyt ja mitä se ottaa menneisyydestä mukaansa?

Muistikirja ja matkalaukku on kokoava esitys uusimman kotimaisen romaanituotannon teemoista, rakentumisen tavoista ja suhteesta kansallisiin ja kansainvälisin kirjallisiin traditioihin. Teoksessa pohditaan, millaisiin yksilöä, yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin nykyromaani tarttuu ja millä keinoin.

Artikkelikokoelma tarkastelee kolmesta näkökulmasta, millaiseksi nykyromaani on kehittynyt globaalien haasteiden, digitaalisten tekstiympäristöjen ja intermediaalisuuden aikakaudella. Teoksen ensimmäisessä osiossa käsitellään suomalaisen nykyromaanin suhdetta menneisyyteen ja siitä kertomiseen. Kirjoituksissa peilataan romaanin tämänhetkistä asemaa kulttuurisen muistin ja sen mukana itseymmärryksen muovaajina. Toisessa osiossa huomion kohteena ovat uusimmat, modernismin ja postmodernismin jälkeiset, romaanin muotoa ja kieltä koskevat kokeilut. Nykyromaaneissa ilmenee paljon sellaista kerronnan kokeellisuutta, joka liittyy todellisuuden moniäänisyyden ja moniarvoisuuden kuvaamiseen. Kolmannessa osassa tarkastelun kohteena on laji. Erilaisten lajityyppien risteytykset sekä realismin ja fantasian yhdistelmät olleet 2000-luvun suomalaisen romaanin näkyviä ilmiötä. Myös ne liittyvät usein yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun ja erilaisten todellisuuksien kohtaamisiin.

Lisätiedot

ISBN 978-951-858-099-0
ISSN 0355-1768