Mitt språk är ej i orden

Mitt språk är ej i orden

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

35,00 €

Kuvaus


Hertzberg, Fredrik
Mitt språk är ej i orden. Gunnar Björlings liv och verk
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 820
2018, 560 s.

Yksityiskohdat

Numera betraktas Gunnar Björling (1887–1960) som en av de främsta litterära modernisterna, men under sin livstid fick han kämpa för att nå uppskattning och förståelse. Redan före sin debut 1922 var han förebild för flera yngre författare och från 1930-talet utvidgades kretsen till författare och konstnärer från hela Norden. Boken är den första biografin om Björling, och bygger på omfattande forskning i arkiv i Finland och Sverige samt intervjuer med personer som kände honom. Björlings personlighet belyses mångsidigt: som ung socialist, aktivist, auskultant, filosof, profet, mystiker, modernist, växelryttare, mentor, recitatör och erotiker. För första gången behandlas hans homosexualitet och förälskelser, som i ljuset av tidigare okänt material antar nya, fastare konturer.

Fredrik Hertzberg, född i Helsingfors 1966, är litteraturvetare och kritiker. Hertzberg disputerade i engelska vid State University of New York at Buffalo 2001 och i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi 2003. Ämnet för båda doktorsavhandlingarna är estetisk och social materialitet i förhållande till översättning av poesi, med särskild hänsyn till Gunnar Björling.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-423-2
ISSN 0039-6842