Minä ja maailmanhenki

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

29,00 €

Kuvaus


Jalava, Marja
Minä ja maailmanhenki. Moderni subjekti kristillis-idealistisessa kansallisajattelussa ja Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismissa n. 1800–1914
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Bibliotheca Historica 98
Helsinki 2005, 477 s.

Yksityiskohdat

Teos tutkii autonomian ajan oppineiston minäkäsityksiä sekä ajattelutapoja ja arvoja, jotka määrittivät heidän suhdettaan itseensä, toisiin ihmisiin ja maailmaan. Tutkimuksessa pohditaan kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä myös oman aikamme arvokeskusteluille: aatteiden, teorioiden ja ideologioiden merkitystä yksilön identiteetille, ajattelu- ja toimintatapojen sukupuolittumista, yksilönvapauden ja yhteisöllisen vastuun välistä suhdetta sekä yksilöllisen liikkumatilan rajoja.

Lisätiedot

ISBN 951-746-758-3
ISSN 1238-3503