Med bildningens kraft

Med bildningens kraft

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

38,00 €

Kuvaus


Savolainen, Raimo
Med bildningens kraft. J. V Snellmans liv
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 827
Tallinn 2019, 727 s.

Yksityiskohdat

Under sitt liv uppträdde Snellman i många roller, som studentpolitiker, erkänd europeisk filosof och resenär i Europa, skolrektor, journalist, professor, senator och lantdagsman och dessutom som make och familjefar. Snellman arbetade för den finska nationens ställning och framhävde bildning som en förutsättning för nationens utveckling.

Med bildningens kraft är en kronologisk framställning av Snellmans liv och verksamhet fram till 1860-talet. Fokus ligger på Snellmans egen bildningsprocess: hur han genom sina egna erfarenheter och sin övertygelse utvecklade ett kritiskt och självständigt tänkande och blev en aktiv opinionsbildare i samhället.

Boken är en förkortning av det finska originalet Sivistyksen voimalla. J.V. Snellmanin elämä (Edita Publishing Oy 2006).

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-442-3
ISSN 0039-6842