människas uttryck

människas uttryck

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

12,00 €
TAI

Kuvaus


Ek, Thomas
En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 657
Helsingfors 2003, 354 s.

Yksityiskohdat

Författaren och filosofen Hans Ruin (1890–1981) var en stor kulturpersonlighet i både Finland och Sverige. Han ville förmedla sina erfarenheter och insikter till en bred publik och var medveten om vikten av att behärska sina uttrycksmedel – vare sig det gällde att nå fram till bokläsaren, åhöraren i föreläsningssalen eller lyssnaren vid radioapparaten. När han emigrerade till Sverige 1945 klipptes banden till hemlandet ändå inte av. Varje sommar återvände han till sin sommarö med det idylliskt klingande namnet Härligö.

Lisätiedot

ISBN 951-583-098-2
ISSN 0039-6842