Maktens mosaik

Maktens mosaik

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

34,00 €

Kuvaus


Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket. Red. Max Engman Nils Erik Villstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 715
Borgå 2008, 498 s.

Yksityiskohdat

iMaktens mosaik/i är en antologi om det svenska riket under perioden 1500–1800. Historiker från Sverige och Finland lyfter fram det som band samman det svenska riket och sådant som verkade splittrande. Flera uppsatser belyser förhållanden och processer i de två nya politiska enheter som bildades 1809, med betoning på den östra riksdelen. Boken diskuterar de olika statstyperna konglomeratstat, enhetsstat och nationalstat samt hur integrering och unifiering tog sig uttryck inom dessa.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-172-9
ISSN 0039-6842