Maiseman kulttuurinen transformaatio

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

28,00 €

Kuvaus


Raivo, Petri J.
Maiseman kulttuurinen transformaatio . Ortodoksinen kirkko suomalaisessa kulttuurimaisemassa
Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura & Oulun yliopiston maantieteen laitos
Nordia Geographical Publications 25:1
1996, 12 + 370 s.

Yksityiskohdat

Tutkimuksen teemana on Suomen ortodoksisen kirkkokunnan maisemallinen transformaatio maamme itsenäistymisestä aina 1990-luvun alkuun. Tutkimuksessa on kaksi keskeistä näkökulmaa: teoreettis-metodologinen ja empiirinen. Tutkimuksen teoreettis-metodologisessa osassa esitetään sekä varsinaisen maisematutkimuksen että uskontomaantieteellisen tutkimuksen traditioita ja näkökulmia sekä kehitellään metodisena lähestymistapana ns. maiseman ikonografiaa ja siihen liittyvää ikonologista tutkimuskehikkoa. Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan maiseman ikonografiseen jäsentelytapaan nojautuen niitä elementtejä, prosesseja ja merkityksiä, jotka ovat liittyneet Suomen ortodoksisen kirkkokunnan maisemien ja miljöiden konkreettiseen ja mentaaliseen muutokseen viimeksi kuluneiden 70 vuoden aikana.

Lisätiedot

ISBN 951-42-4402-8
ISSN 1238-2086