Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen

Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

105,00 €

Kuvaus


Korkka, Heli
Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 325
Sastamala 2015, XXV + 334 s.

Yksityiskohdat

Rikos ei saa kannattaa, joten hyöty on otettava pois sen saaneelta rikoksentekijältä tai muulta rikoksesta hyötyneeltä taholta. Teoksessa esitellään teoreettinen malli siitä, miten rikoksesta koitunutta hyötyä tulisi mitata. Malli koostuu neljästä kriteeristä, joista keskeisin on rikoksen ja hyödyn välinen syy-yhteys.Teoksessa omaksutun syy-yhteysmallin avulla pystytään arvioimaan, onko hyöty johtunut siten olennaisella tavalla tunnusmerkistön täyttävästä teosta, että hyötyä voidaan pitää rikoslain 10:2:n edellyttämällä tavalla rikoshyötynä. Liiketoimintarikoksen tekokokonaisuus tuottaa usein laittoman hyödyn lisäksi myös laillista hyötyä, joka tutkimuksessa omaksutun syy-yhteysmallin avulla pystytään jättämään menettämisseuraamuksen ulkopuolelle. Teoreettisen tulkintasuosituksen konkreettista käytettävyyttä havainnollistetaan soveltamalla sitä sisäpiirintiedon väärinkäyttöön ja ympäristörikoksiin. Teos on ensimmäinen rikoshyödyn mittaamista koskeva tutkimus pohjoismaissa. Siinä osoitetaan, että rikoshyödyn mittaamisen teoreettinen malli on käyttökelpoinen myös konkreettisessa tulkintatilanteessa.

Lisätiedot

ISBN 978-951-855-347-5
ISSN 0356-7206