Lauseita ja vesinokkaeläimiä

Lauseita ja vesinokkaeläimiä

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

33,00 €

Kuvaus


Shore, Susanna
Lauseita ja vesinokkaeläimiä. Perinteisestä funktionaaliseen lauseoppiin
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1460
2020, 655 s.

Yksityiskohdat

Lauseita ja vesinokkaeläimiä esittelee uudenlaisen lähestymistavan lauseenjäsennykseen. Kirjan lähtökohtana on perinteinen lauseoppi eli suomen kielioppiperinteessä muodostunut kuvaus, jota syvennetään funktionaalisen lauseopin periaattein ja käsittein.

Funktionaalisessa lauseopissa lähdetään siitä, että lauseessa tehdään useampia asioita samanaikaisesti: luomme kuvan kokemus- ja mielikuvitusmaailmastamme, suhtaudumme omiin ja muiden sanomisiin sekä yritämme vaikuttaa muihin. Samalla muodostamme sanoista ja lauseista laajempia puhuttuja ja kirjoitettuja kokonaisuuksia. Lähestymällä lauseenjäsennystä näistä eri näkökulmista funktionaalinen lauseoppi selkeyttää ja täydentää perinteistä lauseoppia antaen lisävälineitä lauseenjäsennyksen ymmärtämiseen ja tekstien merkitysten avaamiseen.

Kirjassa on yli 1 500 autenttista tekstiesimerkkiä sekä kattava suomen- ja englanninkielinen hakemisto. Kuvaus keskittyy kirjoitettuun kieleen, mutta monet kirjassa esitetyt keskeiset lauseopilliset yleistykset pätevät myös puhuttuun kieleen.

Lisätiedot

ISBN 978-951-858-198-0
ISSN 0355-1768