Laulajan ääni ja ilmaisu

Laulajan ääni ja ilmaisu

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

23,00 €

Kuvaus


Tarvainen, Anne
Laulajan ääni ja ilmaisu. Kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk
Suomen Etnomusikologinen Seura
Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 20. Acta Elektronica Universitatis Tamperensis 1200
Tampere 2012, 432 s.

Yksityiskohdat

Laulamisen tunneulottuvuutta lähestytään islantilaisen populaarimusiikin artistin Björkin Undo-kappaletta kuunnellen. Analyysissä tarkastellaan laulajan ilmaisun kehollisia iliikelaatuja/i, kuten työläyttä, ahtautta, yrittämistä ja irtipäästämistä sekä täyttymistä ja avautumista. Näiden lisäksi tarkastelussa ovat laulajan äänen lukuisat yksityiskohdat ja artikulaation muutokset. Tutkimuksen tavoitteena on uudenlaisen, tunneherkän tutkimusmenetelmän kehittäminen laulun- ja musiikintutkimukseen. Tutkimuksessa luodaan kehoperustaista teoriaa musiikillisen ilmaisun tarkastelemiseen. Lisäksi kehitellään erilaisia tapoja kuunnella laulajaa ja kuvata laulajan ilmaisua niin kielellisesti kuin graafisestikin.

Lisätiedot

ISBN 978-951-44-8804-7
ISSN 0785-2746 (SESJ),ISSN 1456-954X (AEUT)