Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä

Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

23,50 €

Kuvaus


Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä. Toim. Kaarina Laine & Marita Neitola
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 11
Turku 2002, 168 s.

Yksityiskohdat

Tämän teoksen tarkoituksena on tuoda esiin lasten toverisuhdeongelmia kuten torjuntaa, kiusatuksi joutumista, kiusaajana toimimista, syrjään vetäytymistä, yksinäisyyden kokemista. Tutkimusraportissa perehdytään kirjallisuuskatsauksen avulla vertaisryhmän merkitykseen pienen lapsen psykososiaalisessa kehityksessä sekä tähän liittyen syrjäytymisriskien ongelmakenttään. Tutkimuksessa kerättiin tietoa päiväkotilasten toverisuhteista lapsilta itseltään, heidän vanhemmiltaan sekä kasvatushenkilökunnalta. Kirja auttaa ymmärtämään vertaissuhteiden merkitystä lapsen kehityksessä sekä tuo selvyyttä syrjäytymiskäsitteen käyttämiseen lapsia koskevassa tutkimuksessa.

Lisätiedot

ISBN 952-5401-10-3
ISSN 1458-1094