Kriisin jälkeen - rekonstruktio? Post-Trauma Reconstruction

Kriisin jälkeen - rekonstruktio? Post-Trauma Reconstruction

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

5,00 €

Kuvaus


Kriisin jälkeen - rekonstruktio? Post-Trauma Reconstruction. Toim./Ed. Aura Kivilaakso, Maire Mattinen & Laura Berger
ICOMOSin Suomen osasto
ICOMOS erllisjulkaisuja
Helsinki 2017, 88 s.

Yksityiskohdat

ICOMOSin Suomen osasto järjesti marraskuussa 2016 seminaarin Kriisin jälkeen – Rekonstruktio?, jossa esitettyihin puheenvuoroihin tämä teos perustuu. Julkaisu on kuitenkin täysin itsenäinen teos, jossa kirjoittajat paneutuvat aiheeseen omasta näkökulmastaan paljon laajemmin ja monisyisemmin kuin seminaarin puitteissa oli mahdollista.

ICOMOS-Finland held a seminar in November 2016 titled After the Crisis. Reconstruction?, the presentations at which form the basis for the present book. This publication is, however, an entirely independent work, in which the authors address the subject matter from their own viewpoint much more widely and in-depth than was possible within the framework of the seminar.

Artikkelit / Articles: Kirsti Kovanen, Rekonstruktio ICOMOSissa keskustelujen teemana - Reconstruction as a point of discussion in ICOMOS; Johanna Enqvist, Kulttuuriperinnön rekonstruointi kriisin jälkeen: Katsaus tutkimukseen - The Reconstruction of Cultural Heritage after Crisis: An Overview of the Research; Ulla Rahola, Tyrvään Pyhä Olavi. Tilallinen rekonstruktio ja tunnelman palauttaminen - St. Olaf’s Church in Tyrvää. A spatial reconstruction and returning the ambience; Margaretha Ehrström, Rekonstruktiot ajassa - Reconstructions in time; Minna Silver, Digitaalinen antiteesi muistin tuhoamiselle Syyriassa - A Digital Antithesis to the Destruction of Memory in Syria; Aura Kivilaakso, Epilogi: Rekonstruktion oikeutus ja demokratia - Epilogue: The justification and democracy of reconstruction.

Lisätiedot

ISBN 978-952-68812-1-8
ISSN Ei