Konstruktioner i finlandssvensk syntax

Konstruktioner i finlandssvensk syntax

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

12,00 €

Kuvaus


Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Red. Camilla Wide Benjamin Lyngfelt
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 716
Vasa 2009, 300 s.

Yksityiskohdat

I iKonstruktioner i finlandssvensk syntax/i presenteras åtta uppsatser om finlandssvenskt tal- och skriftspråk. Studierna har en gemensam grund i konstruktionsgrammatik och interaktionell lingvistik och anlägger ett jämförande perspektiv på de syntaktiska drag som studeras. Finlandssvenskt språkbruk jämförs med sverigesvenskt, och frågan om finskans inflytande på svenskan i Finland diskuteras. Också skillnader mellan tal och skrift och mellan dialekt och standardspråk berörs i bidragen.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-173-6
ISSN 0039-6842