Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt

Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €

Kuvaus


Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä?. Toim. Pauli Siljander Ari Kivelä
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 38
Turku 2008, 490 s.

Yksityiskohdat

Teoksessa tarkastellaan kasvatustiedettä tieteenalana yhtäältä viimeaikaisten yleisten kehitystrendien valossa, toisaalta kasvatustieteen klassisten osa-alueiden näkökulmasta. Tarkastelun kohteena olevia kysymyksiä ovat muun muassa: Onko kasvatus tutkimuskohteena katoamassa? Minkälaisena tieteenalan identiteetti näyttäytyy monimuotoisella nykytutkimuksen kentällä? Miten kasvatustiede määrittää suhteensa kasvatuksen ja koulutuksen käytäntöihin? Voidaanko kasvatustieteellistä nykykeskustelua uudelleen jäsentää tieteenhistoriallisesta perinteestä kohoavien kysymyksenasetteluiden ja tiedealarakennetta koskevien jäsennysten kautta?

Lisätiedot

ISBN 978-952-5401-39-4
ISSN 1458-1094