Kaksikielinen koulu ‒ tulevaisuuden monikielinen Suomi

Kaksikielinen koulu ‒ tulevaisuuden monikielinen Suomi

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

32,00 €

Kuvaus


Kaksikielinen koulu ‒ tulevaisuuden monikielinen Suomi = Tvåspråkig skola ‒ ett flerspråkigt Finland i framtiden. Toim. Liisa Tainio Heidi Harju-Luukkainen
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia 62
Jyväskylä 2013, 371 s.

Yksityiskohdat

Teoksessa tutkijat avaavat näkökulmia Suomen muuttuvaan kielimaisemaan koulutuksen, opetuksen ja oppimisen näkökulmasta. Artikkeleissa tarkastellaan kielikoulutuspolitiikan nykytilaa mutta paneudutaan myös siihen, miten käytännössä opitaan, opetetaan ja toimitaan niissä koulutuksen vuorovaikutustilanteissa, joissa työskennellään muulla kuin omalla äidinkielellä. Teos jakautuu viiteen jaksoon. Ensimmäisessä avataan kieli- ja koulutuspolitiikkaa paitsi koko yhteiskunnan myös yksilön näkökulmasta. Toisessa jaksossa tutustutaan kielikylpyopetukseen. Teoksen kolmas jakso käsittelee vieraskielistä opetusta, neljännessä tarkastellaan konkreettisesti sitä, millä tavoin kaksi kansalliskieltämme kohtaavat koulutuksen kentillä. Viimeisessä jaksossa tutkitaan sitä, millaisia olemassa olevia kaksikielisiä käytäntöjä kentältä on löydettävissä.

Lisätiedot

ISBN 978-952-5401-64-6
ISSN 1458-1094