Joustavat etnisyydet

Joustavat etnisyydet

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

25,00 €

Kuvaus


Joustavat etnisyydet. Identiteettiprosessit Venäjän Karjalassa. Toim. Pekka Suutari ja Olga Davydova-Minguet
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
Kultaneito XIX
Vantaa 2019, 315 s.

Yksityiskohdat

Tutkimuksessa on pitkään keskusteltu etnisyydestä ja tavoista käsittää sitä. Tämä kirja kehittää joustavan etnisyyden käsitettä, jolla viitataan siihen, kuinka etnisyys elää nykymaailmassa. Yhä tavanomaisemmaksi on muodostunut tilanne, jossa ihmiset voivat identifioitua moniin etnisiin kulttuureihin. Niiden parissa toimivilla on yhä enemmän erilaisia keinoja hallita, vaalia ja käsitteellistää etnisyyttä. Kulttuuriset identiteetit elävät ja kehittyvät yhtä aikaa samassa sosiaalisessa ja kansallisessa tilassa kietoutuen toisiinsa.

Tämä pätee erityisen hyvin karjalaisiin ja muihin Karjalan tasavallan vähemmistöihin, jotka liikkuvat useiden etnisten ja kansallisten kulttuurien välimaastossa diskursiivisesti ja toiminnallisesti – ja usein ylirajallisesti. Kirjassa etnisyyttä tarkastellaan ruohonjuuritasolla kulttuuritoiminnoissa sekä perheissä että kulttuurituotteissa, mutta myös hallinnon toimenpiteinä ja näiden tasojen välisessä vuorovaikutuksessa.

Kirja on tuotettu Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen tutkijoiden yhteistyönä. Ensimmäistä kertaa käsittelemme Karjalan tasavaltaa nykyajassa, sen identiteettiprosesseja 2010-luvulla.

Lisätiedot

ISBN 978-951-9451-12-1
ISSN 1239-3843