Itämeren itälaidalla

Itämeren itälaidalla

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

10,00 €

Kuvaus


Itämeren itälaidalla. Näkökulmia identiteetin ja yhteistyön historiaan. Toim. Kari Alenius, Anita Honkala Sinikka Wunsch
Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
Studia Historica Septentrionalia 48
Jyväskylä 2006, 206 s.

Yksityiskohdat

Oulun yliopistossa joulukuussa 2005 järjestetyn tutkijaseminaarin tutkimusaiheet jakaantuvat neljään alakokonaisuuteen. Yhden ryhmän aiheiden painopiste on Suomen ja Baltian maiden kulttuuripiirteiden ja identiteetin tutkimisessa. Toinen painopistealue liittyy Suomen ja Baltian maiden keskinäiseen yhteistyöhön ja alueen sisäiset rajat ylittäviin ammatillisiin kysymyksiin. Kolmas aihealue ovat sotilaalliseen historiaan liittyvät aiheet. Neljäs ryhmä koostuu koko tutkimuskenttää ja kaikkia näkökulmia läpileikkaavista historiografisista ja tutkimuksen nykytilaa luotaavista artikkeleista.

Lisätiedot

ISBN 952-9888-27-9
ISSN 0356-8199