Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa

Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

105,00 €

Kuvaus


Karjalainen, Katja
Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa. Vertaileva tutkimus rajat ylittävistä ongelmista sekä edunvalvonnasta Suomessa ja Espanjassa
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 333
Helsinki 2016, V–XXXIII + 329 s.

Yksityiskohdat

Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi laati vuosituhannen vaihteessa aikuisten suojelua koskevan yleissopimuksen, joka tuli kansainvälisesti voimaan 1.1.2009. Tämä yleissopimus, jonka Suomi on voimaansaattanut vuonna 2011, on Katja Karjalaisen väitöskirjan Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa keskiössä. Yleissopimuksen tarkastelun lisäksi teoksessa vertaillaan aineellisoikeudellisia ja kansainvälisyksityisoikeudellisia aikuistensuojelusääntöjä Suomessa ja Espanjassa, joka ei ole voimaansaattanut yleissopimusta. Lisäksi tarkastellaan lainopillisen, kansainvälisyksityisoikeudellisen ja oikeusvertailevan metodin avulla aikuissuojelusääntelyn heikkouksia ja aikuistumissuojelun alan ongelmia sekä kansainvälisen yksityisoikeuden materialisoitumista ja tosiasiallista merkitystä. Lisäksi teoksessa arvioidaan eri kansainvälisyksityisoikeudellisten toimijoiden – kansallisen lainsäätäjän, Haagin konferenssin ja Euroopan unionin – mahdollisuuksia laatia tehokasta ja kattavaa sääntelyä.

Lisätiedot

ISBN 978-951-855-365-9
ISSN 0356-7206