Historiska och litteraturhistoriska studier 90

Historiska och litteraturhistoriska studier 90

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €
TAI

Kuvaus


Historiska och litteraturhistoriska studier 90. Red. Jennica Thylin-Klaus & Julia Tidigs
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 797
Helsinki 2015, 312 s.

Yksityiskohdat

Årets Historiska och litteraturhistoriska studier inleds med Susanna Mälkkis föredrag från litteratursällskapets årsfest, i vilket hon reflekterar kring det nationella kulturarvet utifrån olika typer av språk. Claus K. Madsen studerar i sin artikel J. L. Runebergs Elgskyttare och Kung Fjalar som långdikter, medan Jyrki Nummi i sitt bidrag diskuterar förhållandet mellan litteraturhistoriska verk och litterär kanon. Maria Renman belyser groteskens roll hos författaren Joel Pettersson, och Katja Sandqvist studerar den endogama familjen som tema i Karin Smirnoffs dramatik. Jukka Nyyssönen skildrar geologen Väinö Tanners karriär från statlig expert till professor, medan Timo Salminen fokuserar på statsarkeologen C.A. Nordman och hans skandinaviska kontakter. Anna Möller-Sibelius undersöker vilken roll krop, språk och ideologi spelar i Claes Anderssons 1960- och 1970-talspoesi. Hanna Samola studerar å sin sida på vilket sätt Pirjo Lindbergs Berenikes hår förhåller sig till den feministiska dystopins genretradition. Förutom de ovannämda kollegialt granskade artiklarna innehåller HLS 90 också två essäer: Erik Andersson och Kaj Karlsson behandlar Peder Månssons skrift Glas-Konsth som en föregångare för glastillverkningen i det svenska riket, och Ülle Tarkiainen och Kari Tarkiainen beskriver kvinnans roll i den baltiska herrgådskulturen.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-335-8
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (skrift.)