Historiska och litteraturhistoriska studier 85

Historiska och litteraturhistoriska studier 85

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

28,00 €

Kuvaus


Historiska och litteraturhistoriska studier 85. Redigerade av Stefan Nygård & Julia Tidigs
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 740
Ekenäs 2010, 272 s.

Yksityiskohdat

Artiklar: Ebba Witt-Brattström & Clas Zilliacus, “Den nya stjernan i Östern.” En dialog om litteratur på svenska efter 1809 framförd vid Svenska litteratursällskapets i Finland 125-årsfest den 5 februari 2010 på Nationaloperan i Helsingfors; Jessica Parland-von Essen, “...jäg längtar som sparfven efter axet”. Johan Fredrik Aminoff, hans familj och Rilax; Max Engman, Ett bortglömt minnesmärke över freden i Fredrikshamn. N. P. Rumjantsev, Antonio Canova och konstpolitik under Napoleonkrigen; Charlotta Wolff, Handelspatriciatets kosmopolitism i det sena 1800-talets Finland. Familjerna Hackman och Wolff; Piotr Wawrzeniuk, Resedagbok och fosterländsk mobilisering. Herman Vendells resa till Gammalsvenskby och Nargö 1881; Arne Toftegaard Pedersen, Karl August Tavaststjerna, myterna och moderniteten; Juhani Piilonen, Titlar och utmärkelsetecken i det autonoma Finland; H. K. Riikonen, Yrjö Hirn som kulturhistoriker. En introduktion; Kristina Malmio, En idyllens blonde sångare. Skapandet av Jarl Hemmers namn och habitus inom det litterära fältet på 1910- och 1920-talet; André Svanström, Pacifister, propagandister eller pragmatiska präster? Finlandssvenska militärprästens förhållande till den högernationalistiska krigspropagandan under fortsättningskriget; Rebecka Eklund, “Kanske är jag konstnär, fast med ord, ords ton och färg och rytm”. Spår av bildkonst i Peter Sandelins 1980-talsdiktning; Agneta Rahikainen, Runeberg, männen och fosterlandet. Några synpunkter på Svenska litteratursällskapet och Runebergskulten.

Lisätiedot

ISBN 978-951-583-208-5
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (Skrif.)