Historisk Tidskrift för Finland 2012:1

Historisk Tidskrift för Finland 2012:1

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

12,00 €

Kuvaus


Historisk Tidskrift för Finland 2012:1. Mannen i samhället. Red. Lars-Folke Landgrén
Historiska föreningen
Vasa 2012, 171 s.

Yksityiskohdat

Artiklar: Anders Ahlbäck & Ann-Catrin Östman, Inledning: Manligt medborgarskap och sämhällsreformer i Finland, 1918‒1960; Pirjo Markkola & Ann-Catrin Östman, Torparfrågan tillspetsas. Frigörelse, oberoende och arbete ‒ 1918 års torparlagstiftning ur mansperspektiv; Anders Ahlbäck, Ärans och hjältarnas anspråk. Militär manlighet och de svenskspråkiga männens medborgarskap i det nya Finland, 1918‒1925; Matias Kaihovirta, Skjutövningar och pennfäktning. Manliga medborgarideal och politisk verksamhet i Billnäs brukssamhälle, ca 1918‒1930; Ville Kivimäki, Militärpsykologi och föränderliga uppfattningar om män. Finländska soldater som föremål för psykologiska observationer 1944‒1956; Hanna Lindberg, Aktiva, kunniga, sociala arbetare. Den arbetande mannen som problem och objekt i 1950-talets socialpolitiska forskning.

Lisätiedot

ISBN Ei
ISSN 0046-7596