Heräämisten poetiikkaa

Heräämisten poetiikkaa

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

29,00 €

Kuvaus


Isomaa, Saija
Heräämisten poetiikkaa. Lajeja ja intertekstejä Arvid Järnefeltin romaaneissa Isänmaa, Maaemon lapsia ja Veneh’ojalaiset
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1226
Helsinki 2009, 334 s.

Yksityiskohdat

Heräämisten poetiikkaa tarkastelee kolmen Järnefeltin varhaiskauden romaanin lajeja ja intertekstuaalisuutta. Romaaneja suhteutetaan esimerkiksi klassisen kehitysromaanin, kääntymysromaanin ja vallankumousromaanin perinteisiin. Teoksia tulkitaan myös suhteessa kaunokirjallisiin ja filosofisiin interteksteihin, kuten Raamattuun ja Topeliuksen, Maksim Gorkin, Hegelin ja Epiktetoksen teoksiin. Järnefeltin romaanit näyttäytyvät teesiromaaneina, joissa käsitellään monitasoisesti yhteiskunnallisia ja yksilöeettisiä kysymyksiä isänmaallisuudesta yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen.

Lisätiedot

ISBN 978-952-222-104-9
ISSN 0355-1768