Folkmålsstudier 50

Folkmålsstudier 50

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

28,00 €

Kuvaus


Folkmålsstudier 50. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Utgivna av Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm & Caroline Sandström
Föreningen för nordisk filologi
Helsingfors 2012, 264 s.

Yksityiskohdat

Artiklar: Gustav Bockgård, Interaktionell dialektologi. Ett forskningsområde under framväxt; Gustav Bockgård, Svansdubblerad negation i dialektinspelningar från nordöstra Götaland; Petra Bodén, Melodi, talrytm och språkljud i svenska multietnoleker; Ludvig Forsman, Spår av ideologi i skapandet av en älvdalsk standartortografi; Ann-Marie Ivars, Vad händer med språket i Kristinestad? Tomas Lehecka, Hur blir engelska svenska? En diakron studie av adjektivens anpassning i svensk tidningstext; Therese Leinonen, Indelning av finlandssvenska dialekter med särskild hänsyn till Åboland; Johanna Vaattovaara, Spatial concerns for the study of social meaning of linguistic variables ‒ an experimental approach. Lectio praecursoria: Charlotta af Hällström-Reijonen, Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag; Johanna Koivisto, EU-artiklar som multimodala budskap. Text, bild och begriplighet i rapporteringen om EU-utvidgningen i finska och svenska morgontidningar år 2002 och 2004; Leila Mattfolk, Finlandssvenska åsikter och attityder till modern språkpåverkan; Minna Nakari, Variationen i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780‒1930. Socioonomastiska synvinklar på makt och identitet; Sinikka Segerståhl, Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner.

Lisätiedot

ISBN Ei
ISSN 0356-1771