Folkmålsstudier 56

Folkmålsstudier 56

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

25,00 €

Kuvaus


Folkmålsstudier 56. Meddelanden från Förening för nordisk filologi. Red. Jannika Lassus, Hanna Lehti-Eklund och Caroline Sandström
Föreningen för nordisk filologi
Helsingfors 2018, 226 s.

Yksityiskohdat

Folkmålstudier 56 innehåller bl. a. artiklar: Sofie Henricson och Marie Nelson, Vem tänker, tycker och tror i finlandssvenska språkhandledningssamtal? Ann-Marie Ivars, Forskningstraditionen inom finlandssvensk dialektologi - med tonvikt på insamling i 150 år; Eeva-Liisa Nyqvist, Species och artikelbruk hos finska språkbadselever i årskurs 6; Heidi Poutanen, Ekologiska röster i en kommersiell kontext - ett intertextuellt perspektiv på ekologisk produktion och konsumtion i finlandssvenska kundtidningar; Sarah Wikner, Variation i svenskan i Helsingfors. Fonetisk kvantitet i förhållande till olika sociala variabler och kontexter; Sanna Heittola, "Poliisista päivää, från polisen god dag." Språkliga yrkespraktiker vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland; Johanna Hyytiäinen, Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktion. Lärarens direktiv i svenskundervisningen i finska skolor; Jaana Kolu, "Me ollaan mukana tässä experimentissä." Lingvistiska resurser och språkpraktiker i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors; Jenny Stenberg-Sirén, Språk och språkideologier i radio och tv. Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radio- och tv-nyheter.

Lisätiedot

ISBN Ei
ISSN 0356-1771