Folket

Folket

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

27,00 €

Kuvaus


Folket. Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk. Red. Derek Fewster
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 626
Ekenäs 2000, 215 s.

Yksityiskohdat

Folket är ett centralt begrepp i det moderna samhället och används både i politisk retorik och inom många vetenskaper. Men det är ett mångtydigt begrepp, som under olika tider och i olika sammanhang har definierats och avgränsats på olika sätt. Denna bok visar hur olika vetenskaper – historia, kyrkohistoria, arkeologi, etnologi, folkloristik, konsthistoria, litteraturvetenskap, språkvetenskap, demografi och medicin – har sett på folket och vad dessa uppfattningar har betytt för vetenskapernas syn på sig själv och för samhällsutvecklingen.

Lisätiedot

ISBN 951-583-059-1
ISSN 0039-6842