Finskt Museum 2010–2011

Finskt Museum 2010–2011

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

2,00 €

Kuvaus


Finskt Museum 2010–2011. Red. Ulrika Rosendahl Anna Wessman
Suomen Muinaismuistoyhdistys
s.l. 2013, 156 s.

Yksityiskohdat

Innehåll: iAnna-Maria Åström/i, Kolonialvaror och vardagsting i den europeiska marginalen. Konsumtionsvägar, levnadssätt och varor på en herrgård i östra Finland under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet; iÅsa Bonn/i, Från salongsmöbler till utdragsoffa. Föremål som sociala markörer bland åboborna under 1870- och 1880-talen; iMarcus Lepola/i, Tavastehus gymnasiums Alaska-samlingar. Den Furuhjelmska donationen av etnografiska föremål 1863; iNiklas Huldén/i, Guld och silver i bouppteckningar. De mest värdefulla ägodelarna i bouppteckningar från Åboland och Åland på 1700- och 1800-talen; iHenrik Asplund Ole Stilborg/i, Förromersk keramikteknologi och finsk-svenska relationer. Keramologisk analys av Morby- och Morby-liknande keramik; iFrida Ehrnsten/i, När myntets klang i kistan hörs, till himlen själen genast förs. Medeltida myntbruk i kyrkan; iHanna Kivikero/i, Ät för hälsans skull! Matkultur på Raseborgs slott under medeltiden.

Lisätiedot

ISBN 978-951-9057-90-3
ISSN 0355-1814