Filosofien oikeus 1

Filosofien oikeus 1

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Loppu varastosta

35,00 €

Kuvaus


Filosofien oikeus 1. Toim. Jarkko Tontti, Kaisa Mäkelä Heta Gylling
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja, E-sarja 2
Saarijärvi 2001, 327 s.

Yksityiskohdat

Sisällys: iMikko Lahtinen/i, Platon ja oikeudenmukaisuus vailla takeita; iJuha-Pekka Rentto/i, Laki vapauden osatekijänä. Aristoteleen onnellinen kansalaisvaltio ja laki; iJuha Sihvola/i, Stoalainen oikeus- ja yhteiskuntafilosofia; iJuha-Pekka Rentto/i, Laki hyveen toteuttajana. Tuomas Akvinolaisen oppi ihmisluonnosta ja laki; iPetter Korkman/i; Valtio ja sen lait modernissa luonnonoikeusperinteessä; iJuha Tolonen/i, Thomas Hobbes tämän päivän näkökulmasta; iMatti Häyry/i, John Locke ja yksityinen omaisuus; iMarkku Roinila/i, G. W. Leibnizin oikeusfilosofia; iAntero Jyränki/i, Montesquieu: miksi lakeja ja mitä lakien takana; iJussi Kotkavirta/i, Immanuel Kant ja oikeuden moraaliset perusteet; iHeta Gylling Marianna Raulo/i, Jean-Jacques Rousseau yhteisöllisyyden korostajana; iMatti Häyry/i, Jeremy Bentham ja klassinen utilitarismi; iHeta Gylling/i, John Stuart Mill, vapaamielisyys ja yksilön autonomia; iMarkus Wahlberg/i, Liberaalisia ja konservatiivisia piirteitä Hegelin oikeusfilosofiassa; iKevät Nousiainen/i, F. C. von Savigny ja historiallinen koulu; iLars D. Eriksson/i, Karl Marx kritiska rättsteori; iKimmo Nuotio/i, Rudolf von Jhering – oikeus yhteiskunnan elinehtoja suojaamassa; iHannu Tapani Klami/i, Hans Kelsen – kriittinen esittely.

Lisätiedot

ISBN 951-855-188-X
ISSN 1458-0446