Festskrift till Dan Frände

Festskrift till Dan Frände

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

Only 1 left

40,00 €

Kuvaus


Festskrift till Dan Frände. Utg. Juridiska föreningen i Finland
Juridiska Föreningen i Finland
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT) 2017:2-4
Vasa 2017, 805 s.

Yksityiskohdat

Detta trippelnummer av JFT är tillägnat Dan Frände. Festskrifter i Finland brukar traditionellt ges ut till ära av jubilarens sextionde levnadsår. Dan föddes år 1954, vilket betyder att vi har försuttit denna fatalie med tre år. Initiativet till denna festskrift togs ursprungligen av Dans goda vän, Tarja Pellinen, inför Dans 60-års födelsedag. Tiden blev dock för knapp, och vi valde att i stället ta tillräckligt med tid på oss för att få till stånd ett verk som var värdigt Dans breda forskningsproduktion och kollegiala vänkrets. Vill man hitta något särskilt minnesår att celebrera, kan det noteras att Dan i år fungerat 20 år som svenskspråkig professor i straff- och processrätt vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Å andra sidan finns det väl heller inget principiellt hinder mot en 63-års festskrift.

Lisätiedot

ISBN Ei
ISSN 0040-6953