Fem källor från den svenska reformationstiden i Finland

Fem källor från den svenska reformationstiden i Finland

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Saatavuus: Varastossa

36,00 €

Kuvaus


Fem källor från den svenska reformationstiden i Finland = Viisi Ruotsin reformaatioajan lähdettä Suomessa. Litterer., övers., inled. och förkl. / Litterointi, suom., johdanto ja selitykset Terhi Kiiskinen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen historian lähteitä 9
Tampere 2010, 399 s.

Yksityiskohdat

I ett manuskript från 1500-talet, som upphittats i en prästgård i Norra Savolax, framkommer nya sidor av den svenska kyrko- och religionshistorien, och av 1500-talets folkkultur. Manuskriptet består av fem till stor del tidigare helt okända texter: en katekes, ett protokoll från ett biskopsmöte, själavårdsråd till biktfäder, en smädeskrift mot katolska präster och en trösteskrift för havande kvinnor. Manuskriptet som här ges ut på svenska och finska stödjer uppfattningen att reformationen i det svenska riket inte var en enkelt avgränsad företeelse utan en mångfasetterad och lång process.

Lisätiedot

ISBN 978-952-222-125-4
ISSN 0081-9425